ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE KONKURSU KRASOMÓWCZEGO

DZIECI I MŁODZIEŻY:

Wałbrzych – Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 7,

dnia 21 października 2017 r.,

w godz. 10.00 – 14.00

Przyjmowanie uczestników w godz. 09.00 – 09.45

REGULAMIN >>>