XXIII Walny Zjazd Oddziału

20 kwietnia 2013 odbył się XXIII Walny Zjazd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu. Ponownie,  Prezesem Oddziału wybrana została Zofia Sikora.  W Zarządzie znaleźli się także Jacek Pielich, Artur Ciempa, Alicja Niewczas, Stanisław Tomkowiak, Krzystof Teper i Tomek Czeleń. Do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Kazimiera Szymczak – Prezes, Małgorzata Grędzińska, Maria Burzyńska, Tadeusz Rupociński i Grzegorz Jaroni.
Na Zjeździe gościliśmy m.in. Panią Poseł na Sejm RP – Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, Pana Starostę Powiatu Wałbrzyskiego – Józefa Piksę, Z-cę Przewodniczącego Rady Porozumienia Oddziałów PTTK województwa Dolnośląskiego, Prezesa Oddziału Wrocławskiego PTTK – Krystyna Chudobę.
Poniżej zamieszczone są materiały z Walnego Zjazdu Oddziału „Ziemi Wałbrzyskiej” .  Zapraszamy.


Materiały pozjazdowe:

1. Regulamin XXIII Walnego Zjazdu Oddziału >>>

2. Statut wzorcowy Oddziału >>>

3. Sprawozdanie z działalności Oddziału XXII kadencji za lata 2009 – 2012 >>>

4. Lista osób wyróżnionych podczas XXIII Walnego Zjazdu PTTK >>>