I Trasa ze SZCZAWNA-ZDROJU, około 5 km

Zbiórka przy Pijalni Wód Mineralnych o godz. 9.00

Park Zdrojowy – Wzgórze Gedymina 532 m npm. – Plac Gedymina – ul. Wysockiego – Stara Kopalnia

II Trasa z NOWEGO MIASTA, około 3 km

Zbiórka na Placu Konstytucji 3-Maja o godz. 10.00

ul. Chopina – schr.Harcówka – Park Sobieskiego – Plac Grunwaldzki – ul. Wysockiego – Stara Kopalnia

W miejscu zbiórki na uczestników będzie oczekiwał przewodnik sudecki –

Trasa I – Tomasz Zagórski

Trasa II – Marek Stankiewicz