Dnia 05 lipca 2015 r. w Krzeszowie odbyła się kolejna szkoleniówka przewodnicka, zorganizowana przez nasze Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych. Tematem przewodnim były „Apokryfy w sztuce kościoła p.w. św. Józefa w Krzeszowie „. W przerwie szkolenia przewodnicy uczestniczyli w koncercie organowym i we mszy świętej w bazylice p.w. M.B. Łaskawej. W spotkaniu uczestniczyli również przewodnicy PTTK ze Świdnicy, Legnicy i kandydaci na przewodników.
Szkolenie prowadził nasz kolega -pasjonat Krzeszowa-Tomasz Zagórski.

Tekst: Halina Jasionowska
Foto: Stefan Okoniewski

Kategorie: Fotorelacje

Dodaj komentarz