09 kwietnia 2016 r. Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej uczestniczyło w szkoleniu . Szkolenie zostało przygotowane przez Koło Przewodników Sudeckich z Kłodzka. W bardzo deszczowej aurze przyszło nam zwiedzać miasto. Ale wiele  miejsc odwiedziliśmy min.: kościół p.w. MB Różańcowej , refektarz klasztorny o. Franciszkanów z freskami A. F. Schefflera, kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP oraz rynek. Koleżanki i koledzy z Kłodzka w ciekawy sposób prowadzili szkolenie pokazując nam „perełki” swojego miasta.

H. Jasionowska
Foto: S. Okoniewski i S. Bedra

Kategorie: Fotorelacje