W Multimedialnej Galerii Obrazu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, odbyły się dwa ważne dla naszej Komisji wydarzenia. Wraz z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury byliśmy współorganizatorem IV Spotkań z Fotografią Krajoznawczą oraz konkursu diaporam. Obie imprezy odbyły się pod patronatem honorowym Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.  Na konkurs fotografii krajoznawczej wpłynęły 124 prace należące do 25 autorów, w tym 5 prac należących do 1 autora, które pokazane były poza konkursem. Jury w sześcioosobowym składzie, pod przewodnictwem Andrzeja Rutyny Prezesa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików dokonało oceny i przyznało dwie nagrody:

  • Zarządu PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej

Waldemarowi Kałasznikowi – za zestaw 5 prac pt. „Rybacy Zalewu Wiślanego”

  • Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK

Agnieszce Janeckiej – za zestaw 5 prac bez tytułu

W kategorii diaporam komisję konkursową stanowili widzowie. Poprzez tajne głosowanie wytypowali dwa pokazy. Nagrody ufundowali:

  • Wałbrzyski Ośrodek Kultury dla

Piotra Chwaji za diaporamę pt „Tam gdzie cisz trwa”

  • Wałbrzyski Ośrodek Kultury i Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK dla

Izabeli Łaszewskiej – Mitręga za diaporamę pt. „Byłam, widziałam…”

Sobotnie wydarzenie miało szczególny charakter. Obok wspomnianych  juz dwóch  fantastycznych imprez, Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK obchodziła swój  jubileusz V – lecia działalności. W dniu 28.04.2011r. Zarząd PTTK Oddz. Ziemi Wałbrzyskiej swoją uchwałą powołał Komisję do życia. Od tego momentu skupiamy w swoich szeregach ludzi pragnących połączyć swoje zamiłowanie do uprawiania turystyki z potrzebą fotograficznego dokumentowania krajobrazu, przyrody, architektury i zachodzących zmian w otaczającej nas przestrzeni.

Za swoją działalność Zarząd Główny PTTK odznaczył Komisję Brązową Honorową Odznaką PTTK za zasługi w upowszechnianiu krajoznawstwa i turystki, a z rąk Jerzego Maciejewskiego , Przewodniczącego KFK ZG PTTK , Komisja otrzymała Dyplom  Honorowy „Zasłużony dla fotografii PTTK”. Pięcioletnia współpraca z  naszym  partnerem  Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury uhonorowana został przez Kapitułę Odznaczeń  ZG PTTK – „Medalem za współpracę”. Wszystkim pracownikom WOK serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w nasze wspólne przedsięwzięcia a dyrekcji za przychylność i wsparcie. Liczmy na kolejne lata owocnej współpracy.

Miło nam również poinformować, że nasz Kolega Alek Ziółkowski, Przewodniczący Komisji uhonorowany został Srebrną Honorową Odznaką PTTK.

Przechwytywanie

.

Zdjęcia z wernisażu >>>

Kategorie: Fotorelacje