Regulamin Odznaki Jubileuszowej
„1050 Rocznica Chrztu Polski”

 1. Odznaka Jubileuszowa „1050 Rocznica Chrztu Polski” została ustanowiona przez Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w dniu
  21 października 2015 roku.
 1. Celem odznaki jest: popularyzacja historii regionu oraz miejsc związanych z Chrztem Polski.
 1. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać w o kresie od 01.01.2016 r.
  do 31.12.2016 r.
 1. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie trzech dowolnie wybranych obiektów: Katedra Gnieźnieńska, Katedra Poznańska, wyspa Ostrów Lednicki, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu.
 1. Odznakę zdobywa się uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych. Można ją zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.
 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika prowadzona wyłącznie przez zdobywającego, potwierdzenie zwiedzanych obiektów: pieczątki, fotografie, podpisy osób uprawnionych: przewodnika, przodownika lub kierownika wycieczki. szkolnej.
 1. Odznakę przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie (ul. Tadeusza Kościuszki 7, 62-200 Gniezno; e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl).
 1. Opłata za odznakę wynosi 10 zł. Turyści spoza Gniezna ubiegający się o przyznanie odznaki przysyłając kronikę wycieczek bezpośrednio na adres Oddziału załączają znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
 1. Wzór Odznaki, której projekt wykonał Włodzimierz Majdewicz stanowi załącznik do Regulaminu.

……Regulamin do pobrania w wersji PDF >>>

Kategorie: Aktualności