W dniach 14-15 września 2013 roku na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się XVIII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Gośćmi Zjazdu byli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, a także organizacji współpracujących z PTTK  m.in. – ZHP, PTSM, LOP. Wśród gości zagranicznych w obradach XVIII Walnego Zjazdu  udział wzięły naczelne władze Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody (NFI), Europejskiego Związku Wędrownictwa (EWV), Klubu Czeskich Turystów oraz Klubu Słowackich Turystów.
10 delegatów reprezentowało województwo dolnośląskie PTTK – Zofia Sikora (Oddział Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w Wałbrzychu), Krystyn Chudoba i Krzysztof R. Mazurski (Oddział Wrocławski PTTK), Andrzej Mateusiak, Jacek Potocki  i Krzysztof Tęcza (Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze), Marian Hawrysz Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Paweł Idzik Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śląskim, Marek Szot Oddział PTTK Wrocław – Fabryczna im. W.Prelicza we Wrocławiu  i Ryszard Wulicz Oddział PTTK „Bialski” w Lądku Zdroju.
Wielu działaczy i jednostki organizacyjne otrzymały odznaczenia resortowe i wyróżnienia. Pośród nich wyróżniono:
I. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  –   Jerzy Maciejewski z Oddziału Wrocławskiego PTTK (Przewodniczący Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK)
II. Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Oddział PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu
– Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze,
– Oddział PTTK w Legnicy,
– Oddział Wrocławski PTTK we Wrocławiu
XVIII Walny Zjazd PTTK podjął Uchwałę o nadanie godności „CZŁONKA HONOROWEGO PTTK”, którą otrzymali – ZOFIA SIKORA (Wałbrzych), STANISŁAW GROCHOCIŃSKI (Ząbkowice Śląskie), ANDRZEJ KONARSKI (Wrocław), KRZYSZTOF R. MAZURSKI (Wrocław ) i RYSZARD WULICZ (Lądek Zdrój).
Walny Zjazd jest czasem podsumowań działalności Towarzystwa w kadencji oraz czasem wytyczenia kierunków działania na najbliższe lata.
Delegaci XVIII Walnego Zjazdu PTTK  zatwierdzili 3 Uchwały programowe:
1.  „O celach i istocie PTTK”
2.  o strategii i kierunkach działań Towarzystwa „Z dumą o naszym dorobku w kierunku przyszłości”
3. „O znaczeniu krajoznawstwa w działalności PTTK”.
Uczestnicy XVIII Walnego Zjazdu wystosowali List Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego do władz państwowych.
Zatwierdzono także kilka Uchwał do realizacji przez ZG PTTK, jego jednostki i członków. Wybrano nowe władze:
Zarząd Główny PTTK,  którego Prezesem został ROMAN BARGIEŁ.
Główna Komisja Rewizyjna  – BEATA DZIDUSZKO – Prezes
Główny Sąd Koleżeński – WOJCIECH TOMALAK –  Prezes

Dolnośląskie PTTK wprowadziło do władz następujące osoby: Jacek Potocki do Zarządu Głównego PTTK, Ryszard Wulicz – GKR i Paweł Idzik – GSK.
W kuluarach obejrzeć można było  wystawy:
1/ 140.lat od powstania Towarzystwa Tatrzańskiego – przygotowana przez Centralny Ośrodek  Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie;
2/ Odziały ,koła i kluby PTTK w Wojsku Polskim przygotowana przez Komisję ZZG PTTK do Współpracy
z Wojskiem Polskim
3/ oraz poplenerowa wystawa fotografii krajoznawczej przygotowana przez Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi.
Zjazd obsługiwali Młodzieżowi liderzy turystyki z Oddziału Wałbrzyskiego Tomasz Czeleń, z  Oddziału
w Lwówku Śląskim Joanna Chwaszcz  i Natalia Deptuła.

Tekst i foto: Zofia Sikora…..

Kategorie: Fotorelacje

Dodaj komentarz