Dnia 2 grudnia 2017 r. na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej w Wałbrzychu pożegnaliśmy naszego kolegę przewodnika Witolda Chraplaka.

List Pożegnalny

Witold Chraplak ur. 25.XI.1933r. w Czempiniu  – zm.30.11.2017r. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki  Szczecińskie w 1956 r. Pracownik Zakładu Energetycznego w Wałbrzychu i Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych. W latach 70 i 80-siątych XX w. pracował również jako nauczyciel w Technikum Ceramicznym w Szczawnie Zdroju. Elektrotechniki potrafił nauczyć nawet najmniej oporne głowy. Był wspaniałym wychowawcą, rozumiejącym młode pokolenie. W imieniu wychowanków za to procentujące w życiu dobro- dziękuję!

 W 1960 r.  wstąpił do  PTTK.  W  Oddziale PTTK przy Zakładzie Energetycznym pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu i działał w Komisji Rewizyjnej.  W roku 1982 r. zdobył uprawnienia przewodnika górskiego- III klasy, a  1984r. przewodnika sudeckiego II klasy.  W 1988 r. otrzymał uprawnienia pilota wycieczek krajowych. Instruktor Przewodnictwa PTTK.  W latach 2006-2011 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej do spraw Przewodników Turystycznych Górskich, oraz Pilotów Wycieczek działających przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.   Za pracę społeczną Odznaczony m. in:   Medalem „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej   i Turystyki” – 1984r. ;    Złotą Honorową Odznaką Z.G. PTTK 1989r. ;  w 2013 r. Odznaczony odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”.  Wyróżniony odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK”.   Honorowy Przewodnik Koła.

Przewodnictwo turystyczne było jego pasją. Kochał Ojczyznę i Dolny Śląsk. Posiadał ogromną wiedzę z którą się dzielił. Jako instruktor  prowadził liczne szkolenia dla przewodników.  Na jego prelekcje , wykłady i wycieczki wszyscy chodziliśmy chętnie. Z zapartym tchem słuchaliśmy jego opowieści. Zawsze optymistyczny, pełen humoru. Kochał ludzi. Odszedł wspaniały Kolega i nauczyciel wielu pokoleń.

   W imieniu Koła Przewodników Sudeckich i Terenowych przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu dziękuję  Bogu, że spotkaliśmy Cię na drodze naszego przewodnickiego życia.

Spoczywaj w pokoju !

   Halina Jasionowska