W dniu 9 kwietnia w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu odbyły się eliminacje oddziałowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK zorganizowane przez Radę Programową ds. Młodzieży naszego Oddziału. W imprezie wzięło udział 48 uczniów reprezentujących 9 szkół Wałbrzycha i powiatu. Konkurs zaszczycili swoim przybyciem Wiceprezydent Wałbrzycha pan Zygmunt Nowaczyk i Prezes wałbrzyskiego Oddziału PTTK Jan Niewczas. Zadaniem młodzieży było rozwiązanie testu z zakresu wiedzy turystyczno-krajoznawczej, topograficznej, zasad udzielania pierwszej pomocy i znajomości ruchu drogowego oraz samarytanka i wyznaczanie azymutu w praktyce. Jury w składzie: Artur Ciempa- wiceprezes naszego Oddziału i przewodnik sudecki, Grzegorz Jaroni- geograf, Jan Beszterecha– przodownik turystyki górskiej, Przemysław Chomiak– nauczyciel techniki i Mirosław Doboszyński– nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii szkół  podstawowych:

1 miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Wałbrzychu.

2 i 3 miejsce- Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju

W kategorii szkół gimnazjalnych:

1 miejsce- Publiczne Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu

2 miejsce- Gimnazjum Miejskie w Jedlinie-Zdroju

3 miejsce- Publiczne Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

1 miejsce- Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu

2 miejsce- Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju

3 miejsce- SKKT PTTK „Wędrowniczek” przy Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju

Ponadto przyznano wyróżnienia w kategorii za najlepiej napisany test dla FIlipa Grąza z Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju, Sandry Pielaszek i Barbary Miziołek z Publicznego Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu oraz Alicji Szpyrc z Zespołu Szkól nr 7 w Wałbrzychu. Zespoły, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach będą reprezentować region wałbrzyski w eliminacjach wojewódzkich w Świeradowie-Zdroju.

Kategorie: Fotorelacje