W dniu 8 kwietnia w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK zorganizowane przez Marię Burzyńską, Artura Ciempę i Roberta Strzeszewskiego z Rady Programowej ds. Dzieci i Młodzieży naszego Oddziału. W imprezie wzięło udział 48 uczniów reprezentujących 7 szkół Wałbrzycha i powiatu oraz 3 koła turystyczne. Konkurs zaszczycili swoim przybyciem Wiceprezydent Wałbrzycha pan Zygmunt Nowaczyk i Prezes wałbrzyskiego Oddziału PTTK Jan Niewczas. Zadaniem młodzieży było rozwiązanie testu z zakresu wiedzy turystyczno-krajoznawczej, topograficznej, zasad udzielania pierwszej pomocy i znajomości ruchu drogowego oraz samarytanka i wyznaczanie azymutu w praktyce. Jury w składzie: Artur Ciempa- przewodnik sudecki i przodownik turystyki górskiej, Jan Beszterecha– przodownik turystyki górskiej, Przemysław Chomiak– nauczyciel techniki i Mirosław Doboszyński– nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii szkół  podstawowych:

1 i 2 miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju.

3 miejsce- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Złoty Plecak” przy PSP nr 26 w Wałbrzychu

W kategorii szkół gimnazjalnych:

1 i 2 miejsce- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Złoty Plecak” przy PG nr 9 w Wałbrzychu

3 miejsce- Zespół Szkół Fundacji w Wałbrzychu

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

1 miejsce- Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu

2 miejsce- Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju

3 miejsce- SKKT PTTK „Wędrowniczek” przy Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju

Ponadto przyznano wyróżnienia w kategorii za najlepiej napisany test dla Gabrieli Stander z Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju, Agaty Kowalskiej z SKKT PTTK „Złoty Plecak” przy Publicznym Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu oraz Weroniki Starostki z Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju. Zespoły, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach będą reprezentować region wałbrzyski w eliminacjach wojewódzkich w Krzyżowej.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, zaś w szczególności: Starostwu Powiatowemu w Wałbrzychu, Urzędowi Miejskiemu w Wałbrzychu, Oddziałowi wałbrzyskiemu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

Kategorie: Fotorelacje