Odznaka Krajoznawcza „Miejsca kultu Jana Pawła II” jest wyrazem pamięci dla Wielkiego Pielgrzyma – Jana Pawła II. Ks. Karol Wojtyła był członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a później Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W 1981 r. Jan Paweł II otrzymał godność członka Honorowego PTTK. Przypadająca na 27 kwietnia 2014 r. kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II jest szczególną okazją do przybliżenia postaci tego Wielkiego Polaka oraz poznania miejsc kultu oraz obiektów związanych z Jego życiem i działalnością.

Regulamin Odznaki Krajoznawczej „Miejsca kultu Jana Pawła II >>>