Postanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona w roku 2009 przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.
 1. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
 1. Odznaka posiada pięć stopni:
 • popularny,
 • brązowy,
 • srebrny,
 • złoty,
 • duży.
 1. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 3. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby znajdujących się w Polsce obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, których wykaz zamieszczony jest w załączniku do niniejszego regulaminu.

Stopień odznaki

Liczba obiektów

popularny 1
brązowy 3
srebrny 5
złoty 7
duży 7

 

 1. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony dozdobywania stopni wyższych.
 1. Nowe obiekty wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego automatyczne wchodzą do puli obiektów do zwiedzania. Nowe obiekty mogą

być zaliczone do zdobywania odznaki nawet jeśli zostały odwiedzone przed umieszczeniem ich na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

 1. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.
 2. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK.
 3. Odznakę weryfikują i przyznają zatwierdzone przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK zespoły weryfikacyjne mające prawo nadawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa).
 1. Autorem znaku graficznego Odznaki są kol. Daniel Kuligowski i Szymon Bijak. Wzór znaku graficznego Odznaki stanowi załącznik do Regulaminu .
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
 1. Niniejszy regulamin został znowelizowany przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie 20 listopada 2013 roku, a następnie zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK 13 maja 2014 roku uchwałą 21/XVIII/2014. Odznaki zdobyte według poprzedniej wersji regulaminu zachowują ważność.

 

Załącznik – wykaz obiektów:

 1. Stare Miasto i Kazimierz w Krakowie
 2. kopalnia soli i Zamek Żupny w Wieliczce
 3. niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 4. Puszcza Białowieska (Białowieski Park Narodowy)
 5. Stare Miasto w Warszawie.
 6. Stare Miasto w Zamościu
 7. średniowieczny zespół miejski Torunia
 8. Zamek Krzyżacki w Malborku
 9. zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej
 10. Kościół Pokoju pw. św. Ducha w Jaworze
 11. Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy
 12. kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej
 13. kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem
 14. kościół pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskiem
 15. kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Haczowie
 16. kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej
 17. kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej
 18. Park Mużakowski w Łęknicy
 19. Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu
 20. cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku
 21. cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach
 22. cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu
 23. cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych
 24. cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu
 25. cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu
 26. cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Smolniku
 27. cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Turzańsku
 28. kopalnia soli w Bochni.

Regulamin zdobywania odznaki Szlakami Zabytków UNESCO w Polsce do pobrania (PDF) >>>