„Zdobywca Korony Sudetów Polskich”
R E G U L A M I N

 1. Postanowienia wstępne:
 2. Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Polskich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej.
  1. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Polskich.
  2. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wałbrzychu.
  3. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 3. Warunki zdobywania odznaki.
  1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
  2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.
  3. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Polskich (materiałem pomocniczym może być Spis tras punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycznej, Sudety – Grupy S.01 – S.21).
  4. Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.
  5. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Polskich.
 4. Weryfikacja.
  1. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSP, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:
   • data wycieczki,
   • nazwa zdobywanego szczytu,
   • trasa wędrówki,
   • miejsce na potwierdzenie,
   • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.
  2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.
  3. Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Polskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
  4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.
  5. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.
  6. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Polskich wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.
 5. Przepisy przejściowe i końcowe.
  1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Polskich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.
  2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu 19 maja 1999 r. (uchwała Nr 6/99) i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999 r.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ODZNAKI TURYSTYCZNEJ ZDOBYWCY KORONY SUDETÓW POLSKICH

Podprowincja Makroregion Mezoregion Najwyższy szczyt Wys. w m n.p.m.
332
SUDETY
332.1
Przedgórze Sudeckie
332.11 Wzgórza Strzegomskie Krzyżowa Góra 359
332.12 Równina Świdnicka Popiel 281
332.13 Masyw Ślęży Ślęża 718
332.14 Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie Wrona 458
332.15 Obniżenie Podsudeckie Wzgórze Ernesta 1 ) 305
332.16 Obniżenie Otmuchowskie Brzeźnica 492
332.17 Przedgórze Paczkowskie Kalwaria 2 ) 385
332.2
Pogórze Zachodnio-Sudeckie
332.25 Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie Koło Obserwatora 3 ) 340
332.26 Pogórze Izerskie Wojkowa 502
332.27 Pogórze Kaczawskie Ostrzyca 501
332.28 Pogórze Wałbrzyskie Sas 515
332.3
Sudety Zachodnie
332.34 Góry Izerskie Wysoka Kopa 1126
332.35 Góry Kaczawskie Skopiec 724
332.36 Kotlina Jeleniogórska Grodna 506
332.37 Karkonosze Śnieżka 1602
332.38 Rudawy Janowickie Skalnik 945
332.4/5
Sudety Środkowe
332.41 Brama Lubawska Zadzierna 724
332.42 Góry Wałbrzyskie Borowa 853
332.43 Góry Kamienne Waligóra 934
332.44 Góry Sowie Wielka Sowa 1015
332.45 Góry Bardzkie Kłodzka Góra 765
332.46 Obniżenie Noworudzkie Włodzicka Góra 758
332.47 Obniżenie Ścinawki Gardzień 556
332.48 Góry Stołowe Szczeliniec Wielki 919
332.51 Pogórze Orlickie Grodczyn 803
332.52 Góry Orlickie Orlica 1084
332.53 Góry Bystrzyckie Jagodna 977
332.54 Kotlina Kłodzka Sikornik 550
332.6
Sudety Wschodnie
332.61 Góry Złote Postawna 1124
332.62 Śnieżnik Śnieżnik Kłodzki 1425
332.63 Góry Opawskie Biskupia Kopa 889

1 ) ok. 1 km na zachód od wsi Komorów przy drodze nr 35
2 ) ok. 2 km na południe od centrum Gierałcic – szczyt na granicy niedaleko słupka granicznego IV/165
3 ) ok. 0,5 km na północny-wschód od wsi Markocice koło Bogatyni


Dodaj komentarz