Zarząd Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu
wybrany na
XXIV Walnym Zjeździe

w dniu 25 lutego 2017 r. w składzie:

 

1. Jan Niewczas Prezes

2. Maria Burzyńska – Wiceprezes ds. dzieci i młodzieży

3. Krzysztof Teper – Wiceprezes ds. turystyki kwalifikowanej

4. Stanisław Tomkowiak – Skarbnik

5.  Nikola Rymaszewska – Sekretarz

6. Jadwiga Łozińska – Członkini Zarządu ds. programowych 

7. Bogda Janus – Członkini Zarządu ds. kadrowych

Regulamin Zarządu Oddziału  PTTK w Wałbrzychu >>>
.


.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybrana na XXIII Walnym Zjeździe
w dniu 25 lutego 2017r. w składzie:

1. Małgorzata Grędzińska – Przewodnicząca

2. Jacek Pielich – Wiceprzewodniczący

3. Kazimiera Szymczak – Sekretarz 

4. Tadeusz Rupociński – Członek

5. Bartłomiej Ranowicz – Członek