Komisja Turystyki Pieszej

Komisja Turystyki Pieszej

Zarząd Komisji Turystyki Pieszej:

Przewodniczący – Tadeusz Koguciuk

Zastępca przewodniczącego – Ireneusz Leczykiewicz
Sekretarz
– Mieczysław Dul
Członek
– Jacek Pielich
Członek
– Andrzej Nowicki

Terenowy referat weryfikacyjny:

Przewodniczący – Andrzej Nowicki

Członek – Tadeusz Koguciuk
Członek – Ireneusz Leczykiewicz
Członek – Jacek Pielich