Komisja Ochrony Przyrody

Przewodnicząca – Urszula Stefanow
Wiceprzewodnicząca – Marianna Pisarska
Sekretarz – Janina Krupa
Kronikarz – Ireneusz Leczykiewicz

Aktualnie w komisji działa 7 opiekunów przyrody i  4  instruktorów ochrony przyrody PTTK – Stanisław Junak, Teresa Koguciuk, Tadeusz Koguciuk i Ireneusz Leczykiewicz. Opiekunowie przyrody prowadzą obserwację przydzielonych im elementów lub obiektów przyrodniczych, zaś instruktorzy organizują specjalistyczne wycieczki przyrodnicze, prowadzą szkolenia dla członków komisji i potwierdzają wycieczki na odznakę „Turysta – Przyrodnik”. Przy komisji działa referat weryfikacyjny odznaki „Turysta- Przyrodnik”, od wielu lat prowadzony przez kol. Stanisława Junaka.

Od wielu lat działanie Komisji obejmuje:

1) doraźne spotkania zespołu komisji w plenerze przy chronionych obiektach przyrodniczych,

2) noworoczne uroczyste spotkania komisji  z udziałem zaproszonych gości reprezentujących instytucje ochrony przyrody i lasów państwowych,

3) coroczne zloty miłośników przyrody na terenie obszarów chronionych z udziałem drużyn młodzieżowych z SKKT, zakończone wspólnym ogniskiem i konkursem przyrodniczym dla młodzieży

4) zorganizowanie w ramach comiesięcznych zebrań dwuletniego cyklu pogadanek i szkoleń z przepisów ochrony przyrody, środowiska i ustawy o lasach,

5) zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkoleniowych do:

a) ogrodów: zoologicznego, botanicznego, japońskiego i parku szczytnickiego we Wrocławiu,

b) ogrodów dendrologicznych w Wojsławicach i Lądku Zdroju,

c) rezerwatów „Cisy” i „Cisowa Góra” w lasach Nadleśnictwa Bardo,

d) do najstarszych stanowisk cisa pospolitego w kraju w Henrykowie Lubańskimi Bystrzycy koło Wlenia,

e) do stanowisk rzadkich zielnych roślin chronionych: pełnik europejski, zimowit jesienny i wiosennej śnieżycy.


Historia Komisji Ochrony Przyrody PTTK  oddziału „ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ” >>>

Dodaj komentarz