Komisja Młodzieżowa PTTK

Komisja Młodzieżowa wspiera wszechstronnie rozwój dzieci i młodzieży, zwłaszcza w kierunku aktywnego wypoczynku oraz poznawania walorów krajoznawczych najpierw regionu, potem całego kraju. Cele Komisji są realizowane poprzez organizację wycieczek, rajdów i zlotów oraz zdobywanie odznak turystyczno-krajoznawczych, takich jak: „Siedmiomilowe Buty”, „Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK” oraz „Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza”. Wspólne imprezy dają możliwość wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania się, a przede wszystkim uzupełnienia szkolnego nauczania teoretycznego w praktyce. Uczniowie mają także możliwość zweryfikowania nabytej wiedzy poprzez uczestnictwo w konkursach tematycznych na zakończenie rajdu. Komisja propaguje także konkursy ogólnopolskie PTTK typu: konkurs krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy czy wreszcie konkurs na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”.

Zarząd Komisji:Artur Ciempa – Przewodniczący
Robert Strzeszewski –  Wiceprzewodniczący

Członkowie:

Jan Beszterecha
Tomasz Czeleń
Małgorzata Grędzińska
Grzegorz Jaroni
Edward Piwoński
Krystian Machowczyk
Wiesława Standzoń

Komisja Młodzieżowa: Edward Piwoński, Jan Beszterecha, Robert Strzeszewski, Artur Ciempa, Wiesława Standzoń i Krystian Machowczyk

Imprezy stałe Komisji:

marzec – Wiosenny Rajd Edukacyjny
kwiecień – Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – eliminacje oddziałowe
październik – Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży- eliminacje oddziałowe
listopad – Rajd Jesienny.


Historia Komisji Turystyki Młodzieżowej w Oddziale PTTK  „ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ” >>>

Młodzież w PTTK >>>


Regulaminy imprez organizowanych przez Komisję Młodzieżową:

1. Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego >>>

Załącznik: Regulamin OMTTK (skrót) >>>

Załacznik: Protokół z eliminacji szkolnych, klubowych  OMTTK >>>

Załacznik: Protokół z eliminacji oddziałowych, powiatowych, wojewódzkich OMTTK >>>

Dodaj komentarz