Początki ruchu turystycznego w Wałbrzychu sięgają 1947 r. kiedy to powołano Oddział Dolnośląskiego Związku Popierania Turystyki. W 1948 zadania DZPT przejmuje Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a w następnym roku działalność rozpoczyna Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Po zjeździe połączeniowym  w 1950 r. spadkobiercą prawnym obu Towarzystw zostaje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej istnieje od  lutego 1951 r. Skupia turystów i krajoznawców, których łączy pasja uprawiania turystyki, poznawcza ciekawość i chęć odkrywania piękna Ziemi Wałbrzyskiej,  Sudetów oraz pozostałych gór Polski, a także potrzeba społecznego działania. W Oddziale komisje, koła i kluby organizują corocznie dziesiątki rajdów, zlotów i innych imprez turystyczno-krajoznawczych, w których bierze udział tysiące uczestników, w tym dzieci i młodzież oraz turyści niepełnosprawni.
PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej zrzesza ponad 300 członków w Kołach i Klubach. W Oddziale działają Komisje: Turystyki Górskiej, Turystyki Pieszej, Krajoznawcza, Ochrony Przyrody, Młodzieżowa, Fotografii Krajoznawczej, Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych, Wałbrzyski Klub Wędrowców i Wałbrzyski Klub Przodowników Turystyki Górskiej.
Przy Oddziale funkcjonuje także Regionalna Pracownia Krajoznawcza i Biblioteka Turystyczna.
Oddział Ziemi Wałbrzyskiej szczególną wagę przywiązuje do pracy wśród młodzieży. W imprezach, których celem jest edukacja turystyczna i krajoznawcza biorą udział każdego roku setki młodych ludzi.
  Do najbardziej popularnych imprez Oddziału należy zaliczyć:
  – Ogólnopolski Zlot Turystów na Wielkiej Sowie;
  – Ogólnopolski Rajd Szlakami Św. Jana Nepomucena;
  – Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży – eliminacje wojewódzkie;
  – Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – eliminacje oddziałowe.

W naszym Oddziale można uprawiać prawie każdą formę turystyki – pieszą górską i nizinną, kolarską, motorową, narciarską. Prowadzimy szkolenia tematyczne m.in. na organizatorów turystyki, kierowników i wychowawców wycieczek szkolnych, kolonii i obozów.
PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej swoją programową działalność realizuje dzięki społecznej kadrze,  którą stanowią przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki górskiej i pieszej, instruktorzy krajoznawstwa i przyrody. Dysponują oni olbrzymią wiedzą krajoznawczą i chętnie dzielą się nią z innymi.
Oddział  zajmuje się także znakowaniem szlaków turystycznych w Górach Wałbrzyskich, Kamiennych, Górach Sowich,, na Pogórzu Wałbrzyskim i Przedgórzu  Sudeckim – łącznie, wykwalifikowana kadra znakarzy utrzymuje ponad 700 km szlaków górskich nizinnych i narciarskich.
Oddział Ziemi Wałbrzyskiej oprócz odznak turystyki kwalifikowanej proponuje także  zdobywanie regionalnych odznak krajoznawczych jak Odznakę Ziemi Wałbrzyskiej, Odznakę Św. Jana Nepomucena, Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Polskich, Czeskich i Niemieckich.
Współdziałamy z uczelniami, szkołami oraz  organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki oraz  krajoznawstwa. Ponadto oferujemy sprzedaż map turystycznych, przewodników, prasy turystycznej i materiałów krajoznawczych.
Prowadzimy również punkt informacji turystycznej.

Dodaj komentarz