Narada Aktywu PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej
W piątek 23 listopada br. w DW „Harcówka” odbyła się coroczna narada aktywu Oddziału PTTK. Spotkanie rozpoczęła Prezes Oddziału witając członków Zarządu oraz  Przewodniczących Komisji i Prezesów Kół i Klubów. Przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań w 2012 roku. Następnie kolejno szefowie zaprezentowali działalność Komisji, Kół oraz Klubów. Prezes złożyła podziękowania za dotychczasową pracę wszystkim zebranym, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom Zarządów. Szczególne podziękowania złożono Kol Wiesławie Standzoń za trud i wysiłek związany z prowadzeniem Biura Oddziału. W drugiej części spotkania ustalono „Kalendarz imprez turystyczno-krajoznawczych Oddziału na 2013 rok”.
W sobotę odbyła się wycieczka krajoznawcza do Paczkowa i Barda Śląskiego.

Kategorie: Fotorelacje

Dodaj komentarz