18 lutego 2017 r. we Wrocławiu , przewodnicy wałbrzyskiego Koła uczestniczyli  w obchodach Międzynarodo- wego Dnia Przewodnika Turystycznego . Obchody zorganizował Regionalny Samorząd Przewodników Turystycznych – DiOFP. Uroczystość odbyła na terenie Akademii Wychowania Fizycznego. W pierwszej części spotkania przewodnicy zostali przywitani przez władze uczelni , następnie wysłuchali prelekcji na temat historii placówki oraz Światowych Igrzysk Sportowych –The Word Games 2017, które odbędą się  we Wrocławiu.
Podczas spotkania wręczono wyróżnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Za całokształt pracy przewodnickiej i społecznej wyróżnienie otrzymał nasz kolega Mieczysław Janus. W jego imieniu nagrodę odebrał Stefan Okoniewski.
Kolejnym elementem imprezy było zwiedzanie obiektów sportowych wrocławskiej AWF. Po obiedzie przewodnicy udali się na zwiedzanie Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” lub Muzeum Pana Tadeusza.
W spotkaniu udział wzięli przewodnicy: Krystyna Okoniewska, Stefan Okoniewski, Alicja Niewczas, Jan Niewczas (przewodnik i prezes wałbrzyskiego Oddziału PTTK),  Danuta Koszut,  Halina Jasionowska, Wiesław Świętochowski.

Foto: Krystyna Okoniewska

Kategorie: Fotorelacje