Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych
przy Oddziale PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu


Tradycje przewodnickie w powojennej historii turystyki wałbrzyskiej , są ściśle związane z kształtowaniem się  organizacji  Wałbrzyskiego Oddziału, początkowo PTT a od roku 1950 PTTK.  Nieliczni wówczas działacze turystyczni, zgrupowani przy Oddziale PTTK, próbowali utworzyć grupę sympatyków przewodnictwa a jednocześnie  wybrać kandydatów na przyszłych przewodników.  Już w roku 1951 przeprowadzono pierwszy kurs przewodnicki wśród młodzieży szkolnej  ale  nie  przyniósł  on  oczekiwanych wyników.    Turystyka na Ziemiach Odzyskanych  zaczyna   ogarniać  coraz   większe   grono   miłośników   i wzrasta zainteresowanie fachową obsługą przewodnicką wycieczek turystycznych. W latach 1955/56, powstają pierwsze zręby struktury Koła Przewodnickiego przy Oddziale PTTK. Koło to w roku  1962 liczy już 19 członków a pierwszym przewodniczącym zostaje Andrzej Pankowski.  Od roku 1963 na kursach rozpoczyna się kształcenie przyszłych przewodników . Efektem  tego  powstaje  Koło Przewodników Sudeckich i Koło Przewodników Terenowych. Stanisław Ządek prowadzi Koło Przewodników Sudeckich, natomiast Kołem Przewodników Terenowych  kieruje Wojciech Solecki. Wspomaga ich fachowa grupa przewodników jak: Zygmunt Jodłowski, Wacław Sadowski, Krystyna Jarecka, Stanisław Węglowski, Henryk Boratyński, Adam Osiewacz i inni. W roku 1972 następuje połączenie oddziałowych  kół przewodnickich  w jedno Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych. Prezesami Koła   w kolejnych latach są przewodnicy:  Bartłomiej Ranowicz, Wojciech Solecki, Jerzy Borucki, Stefan Okoniewski i znowu Wojciech Solecki, następnie Janusz Prociński a obecnie Halina Jasionowska. Dzisiejsze Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych  przy Oddziale PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”, posiada dobrze przygotowaną kadrę przewodnicką  z których usług korzysta  szerokie  grono  klientów,  ceniąc sobie fachowość, rzetelność i  doskonałą operatywność. Efekty te uzyskuje się sukcesywnymi szkoleniami, samokształceniem i doświadczeniem instruktorów przewodnickich   których   Koło  posiada  już bardzo wielu.  Zgrupowani w  Kole przewodnicy,   świadczą    indywidualnie  usługi     przewodnickie w myśl zasad określonych  ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych.(Dz.U. nr 133 poz. 884) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem   Prezesa Rady Ministrów  z  dnia  26  marca 1999 –  w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. nr 31 poz. 301). Kontakt z przewodnikami  można nawiązać drogą telefoniczną  lub @ mailową na załączonej liście imiennej kadry przewodnickiej. Raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek po 14-tym, o godzinie 16:30   odbywają się zebrania Koła przewodnickiego, na które zaprasza się również  sympatyków. Obecnie spotkania odbywają się w Rynku w Bibliotece pod Atlantami (w sali konferencyjnej lub  Galerii głównej).


Ewidencja przewodników sudeckich i terenowych Oddziału PTTK „ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ” >>>

Terminarz szkoleń i imprez  w 2018 roku >>>

Dodaj komentarz