W dniu 6 marca do Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu przybyło bardzo wielu zwolenników turystyki i fotografii krajoznawczej. Impreza zorganizowana przez Komisję Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej i Ośrodek Społeczno – Kulturalny SM Podzamcze, umożliwiła prezentację dorobku fotograficznego i audiowizualnego pasjonatów fotografii krajoznawczej. Zaprezentowana została wystawa fotograficzna „Stawy Milickie – Dolina Baryczy”, której autorzy wykonywali swoje fotografie podczas pleneru w Rudzie Milickiej we wrześniu 2012 roku (Piotr Chwaja, Alicja Dąbrowska, Waldemar Kałasznikow, Teresa Kończak, Krystyna Kosińska, Marek Kosiński, Tadeusz Rupociński i Alek Ziółkowski). Pokazy diaporam zaprezentowali: Krystyna Kosińska – „Dostrzeżone w plenerze”, Waldemar Kałasznikow – „Sudety”, Kazimierz Masiuk – „Zimowa okolica Trójgarbu” oraz Krystyna Kuriata – „Osobliwości”.
Impreza wzbogacona była wystawą dokumentacji i fotografii ze zbiorów Ryszarda Maleszy, prezentujących historię działalności Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców PTTK O/Z Wałbrzyskiej.Dodatkowo, w ramach propagowania fotografii pamiątkowych, zorganizowano konkurs, w którym nagrodzeni zostali autorzy najciekawszych prac udostępnionych dla przybyłych gości.

W konkursie wyróżnieni zostali: Tadeusz Rupociński oraz Krystyna i Marek Kosińscy.
Impreza była okazją do wręczenia dyplomów i odznak m.in. osobom zaangażowanym w działalność Komisji Fotografii Krajoznawczej. Uhonorowani przyjęli dyplomy i odznaki z rąk Jerzego Maciejewskiego – Przewodniczącego Zarządu Głównego Komisji Fotografii Krajoznawczej oraz Zofii Sikory – Prezesa PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej.

DYPLOM HONOROWY  „Za Pomoc i Współpracę” Zarządu Oddziału PTTK O/Z Wałbrzyskiej otrzymali:

„PUNKT” CENTRUM REKLAMY I DRUKU  Wojciech Pietruszka,
T-Best Michalak Grzegorz Michalak oraz Kłos Andrzej informatyk administrujący stronę www.kfk.walbrzych.pl

DYPLOM HONOROWY PTTK Zarządu O/Z Wałbrzyskiej za wielkie zaangażowanie w pracy na rzecz Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK otrzymali:

Mirosław Michalak wiceprzewodniczący KFK,
Rafał Ślipek wiceprzewodniczący KFK.

Kategorie: Fotorelacje

Dodaj komentarz