Prezesi
Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Wałbrzychu
latach 1951-2012

Lp. Lata Imię i Nazwisko
1. 1951 – 1952 Stanisław Borkowski
2. 1952 – 1953 Wiktor Pawlicki
3. 1953 – 1954 Henryk Jamroz
4. 1954 – 1954 Bronisław Taszycki
5. 1955 – 1958 Alfons Drabent
6. 1958 – 1976 Stanisław Węglowski
7. 1977 – 1978 Andrzej Gołębiowski
8. 1978 – 1981 Leszek Kloch
9. 1981 – 1989 Mirosław Idzior
10. 1989 – 1991 Marek Kosiński
11. 1991 – 1992 Jan Fajfer
12. 1992 – 1997 Stanisław Krygiełka
13. 1997 – 2015 Zofia Sikora
14. 2015 – do chwili obecnej
Jan Niewczas

Dodaj komentarz