Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK wprowadziła poprawki i uzupełnienia do regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Zmiany wynikają z wniosków zgłaszanych podczas Krajowej Konferencji Aktywu Górskiego PTTK w Mokrzeszowie w 2014 roku oraz opinii nadsyłanych przez turystów.
Intencją autorów znowelizowanego regulaminu nie było wprowadzanie zmian w dotychczasowym sposobie zdobywania odznaki, toteż znakomita część zapisów nie różni się od wersji, która obowiązywała do 31.12.2015 roku.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w regulaminach:

Informacja o nadchodzących zmianach (koniec ubiegłego roku) >>>

Regulamin dla TRW PTTK o zmianach w regulaminie Górskiej Odznaki Turystycznej >>>

Regulamin GOT obowiązujący obecnie >>>