Jak co roku Komisja Turystyki Górskiej naszego Oddziału zorganizowała na polanie Wielkiej Sowy Zlot Turystów, w którym wzięła udział rekordowa ilość osób, bo aż ponad 170! Komitet Organizacyjny Zlotu stanowili: Artur Ciempa, Stanisław Junak, Stefan Okoniewski, Łucja Topolewska, Maria Burzyńska i Sandra Koralewska. 30 września, przy słonecznej i letniej, jak na początek jesieni pogodzie turyści pokonywali trasy zlotowe, w tym z Przełęczy Woliborskiej przez Kalenicę i Przełęcz Jugowską. Podczas imprezy wręczono zdobywcom kilkadziesiąt odznak Korony Sudetów Polskich, Czeskich i Niemieckich a także Wielkiej Korony Sudetów. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową odznakę, dyplom i kiełbaskę z ogniska, zaś dzieci i młodzież uczestniczyli w konkursie krajoznawczym, w którym wygrali cenne nagrody.

Kategorie: Fotorelacje