Wszystkim uczestnikom PRZEGLĄDU należą się słowa wyjaśnienia, dlaczego to piąta edycja tego konkursu. Od marca 2013 roku Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddz. Ziemi Wałbrzyskiej oraz Wałbrzyski Ośrodek Kultury zorganizowały cztery Przeglądy Fotografii i Diaporam o zasięgu ogólnopolskim jednak z uwagi na brak środków na organizację i uhonorowanie nagrodzonych, postanowiliśmy nie wychodzić z reklamą poza obszar naszego województwa. W 2016 roku porozumieliśmy się w kwestii współorganizacji z KFK ZG PTTK i CFK w Łodzi dzięki czemu uzyskaliśmy merytoryczne wsparcie ale również dodatkowe środki na nagrody.
Wyniki wspólnie podjętych działań zaprezentujemy 29 kwietnia 2017 r. o godz. 18:00 na uroczystym podsumowaniu Przeglądu w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury ul. Wysockiego 29.


ZAPRASZAMY